Sacombank đạt gần 1,500 tỷ đồng lãi trước thuế trong 6 tháng đầu năm 2019

13/07/2019 08:282
  •  

Sacombank đạt gần 1,500 tỷ đồng lãi trước thuế trong 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 12/07/2019, Sacombank tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019. Tại Hội nghị, Sacombank đã công bố lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2019 đạt gần 1,500 tỷ đồng, tương đương 55% kế hoạch năm.

Cụ thể, tổng tài sản của Sacombank đạt hơn 439,000 tỷ đồng; trong đó chú trọng tái cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng tài sản có sinh lời. Huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt gần 398,000 tỷ đồng. Cho vay đạt hơn 279,000 tỷ đồng; danh mục cho vay được cơ cấu theo hướng giảm cho vay kinh doanh bất động sản, tăng cho vay sản xuất kinh doanh, phát triển tín dụng tiêu dùng, tín dụng xanh, chung tay “xoá” tín dụng đen nhằm từng bước gia tăng thị phần. Mạng lưới Sacombank hiện có 566 điểm giao dịch tại 48/63 tỉnh thành Việt Nam, Lào và Campuchia.

Chất lượng tín dụng cũng được kiểm soát tốt, tỷ lệ nợ xấu giảm từ 2.11% xuống 1.96%. Dịch vụ ngày càng phát triển mạnh mẽ, đem về nguồn thu gần 1,400 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Các tỷ lệ an toàn đảm bảo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh khởi sắc, Sacombank cũng tập trung triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại, bám sát các mục tiêu tại Đề án. Theo đó, Sacombank đã tăng cường thu hồi nợ xấu và tài sản tồn đọng với hơn 11,000 tỷ đồng đã xử lý trong 6 tháng đầu năm. Như vậy, lũy kế từ khi triển khai Đề án đến nay, Sacombank đã thu hồi được gần 35,700 tỷ đồng.

Hàn Đông

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang