Sau hơn 9 năm đàm phán EVFTA mới được ký kết

06-07-2019 09:35:27+07:00
06/07/2019 09:35 0
  •  

Sau hơn 9 năm đàm phán EVFTA mới được ký kết

Khởi động đàm phán từ năm 2010, đến năm 2019 thì EVFTA chính thức được ký kết.

Kể từ tháng 10/2010, Thủ tướng Việt Nam và Chủ tịch EU đã cam kết khởi động đàm phán EVFTA. Trải qua nhiều cuộc họp các cấp, tháng 12/2015, hai bên bắt đầu tiến trình rà soát pháp lý để chuẩn bị cho việc ký kết hiệp định.

Tuy vậy tới tháng 9/2017, EU đã đề nghị tách EVFTA thành hai hiệp định riêng rẽ EVFTA và EVIPA. Sau khi rà soát pháp lý và được Ủy ban châu Âu thông qua, EVFTA được ký kết chính thức năm 2019.

Câu 3: Các ngành nào được hưởng lợi nhiều nhất từ việc ký kết EVFTA?

>>> Xem đáp án tại đây

Trạng Chứng

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang