SFI: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

31/07/2019 09:540
  •  

SFI: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190731_20190731 - SFI - CBTT thay doi so luong cp dang luu hanh.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang