UBCKNN dự kiến trình Quốc hội thông qua dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi vào tháng 10/2019

16/07/2019 17:342
  •  

UBCKNN dự kiến trình Quốc hội thông qua dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi vào tháng 10/2019

Bên cạnh hoàn thiện khung pháp lý, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) triển khai các giải pháp phát triển và tái cấu trúc thị trường chứng khoán (TTCK) trong 6 tháng cuối năm 2019.

Hội nghị Sơ kết Công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019 của UBCKNN

Ngày 15/07/2019, UBCKNN tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019.

Trong đó, giai đoạn 6 tháng cuối năm, UBCKNN cho biết sẽ tập trung hoàn thiện dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi), trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019); chủ động nghiên cứu, dự thảo các Nghị định và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán (sửa đổi)…

Cùng với đó, UBCKNN triển khai các giải pháp phát triển và tái cấu trúc TTCK trong đó tập trung vào 6 nhóm giải pháp: tăng cung hàng hóa và cải thiện chất lượng nguồn cung; phát triển, nâng cao năng lực cho hệ thống các tổ chức trung gian thị trường; tái cấu trúc tổ chức thị trường, cơ sở hạ tầng, công nghệ; tái cấu trúc tổ chức thị trường, cơ sở hạ tầng, công nghệ; Nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát TTCK và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; Cơ cấu lại cơ sở nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán; Triển khai các giải pháp nâng hạng TTCK Việt Nam từ hạng frontier market lên hạng emerging market trên bảng xếp hạng MSCI và FTSE.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải đề nghị UBCKNN hoàn thiện Luật Chứng khoán (sửa đổi), tạo ra sự phát triển của “thế hệ hai” đối với thị trường chứng khoán trong thời gian tới.

Hai là, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc Bộ trình Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở GDCK Việt Nam trên cơ sở sắp xếp lại Sở GDCK Hà Nội, Sở GDCK TP HCM để thống nhất thị trường giao dịch chứng khoán theo Đề án thành lập Sở GDCK Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ba là, phối hợp các đơn vị liên quan thúc đẩy quá trình cổ phần hóa, gắn cổ phần hóa với niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán; kiểm tra, xử lý nghiêm các doanh nghiệp không tuân thủ quy định về niêm yết/đăng ký giao dịch sau cổ phần hóa.

Bốn là, tiếp tục phát triển các sản phẩm mới trên cơ sở Đề án Chính phủ về tái cơ cấu cũng như lộ trình phát triển các sản phẩm mới phù hợp thông lệ quốc tế.

Năm là, triển khai hệ thống công nghệ thông tin với các tính năng nghiệp vụ mới, chỉ đạo các Sở đảm bảo hệ thống đi vào vận hành đúng thời điểm đã định.

Sáu là, cùng với yêu cầu phát triển thị trường, cần tập trung nâng cao công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bảy là, dự báo thời gian tới, kinh tế thế giới tiếp tục biến động, kinh tế Việt Nam cũng không thể tránh khỏi các tác động. Đề nghị UBCKNN thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình, báo cáo Bộ, Chính phủ các giải pháp cần thiết để giữ vững sự phát triển của thị trường chứng khoán.

Tám là, đẩy nhanh quá trình thực hiện đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ hạng thị trường cận biên lên hạng thị trường mới nổi trên bảng xếp hạng MSCI và FTSE.

Chín là, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các cơ chế, chính sách, các sản phẩm mới cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Chí Kiên

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang