Viglacera báo lãi ròng giảm 9% trong quý 2/2019

27/07/2019 11:183
  •  

Viglacera báo lãi ròng giảm 9% trong quý 2/2019

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2019 vừa được công bố, Tổng Công ty Viglacera - CTCP (Viglacera, HOSE: VGC) ghi nhận lãi ròng giảm 9% so cùng kỳ, với giá trị gần 199 tỷ đồng.

Trong quý 2, VGC ghi doanh thu thuần gần 2,571 tỷ đồng, tăng 9% so cùng kỳ. Sau khi trừ đi giá vốn, lãi gộp của VGC ghi nhận hơn 620 tỷ đồng, tăng 11% so quý 2/2018.

VGC ghi nhận hơn 29 tỷ đồng doanh thu tài chính trong kỳ, giảm 38% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, Công ty ghi nhận hơn 55 tỷ đồng chi phí tài chính, giảm nhẹ 2% so cùng kỳ; trong khi đó chi phí lãi vay tăng 46%, chiếm hơn 67 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ lần lượt ghi nhận gần 157 tỷ đồng và hơn 151 tỷ đồng, tăng lần lượt 26% và 25% so quý 2/2018.

Kết thúc quý 2/2019, VGC báo lãi gần 199 tỷ đồng, giảm nhẹ 9% so cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 2/2019 của VGC
Nguồn: BCTC quý 2/2019 của VGC

Dù vậy thì nửa đầu năm 2019, lãi ròng của Công ty vẫn tăng 10% so với cùng kỳ, đạt hơn 357 tỷ đồng. Doanh thu của VGC trong 6 tháng đầu cũng tăng 18%, ghi nhận hơn 4,839 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 30/6/2019, tổng tài sản của VGC đạt hơn 18,245 tỷ đồng, tăng 10% so hồi đầu năm. Phần lớn tài sản tập trung ở khoản mục bất động sản đầu tư (hơn 4,100 tỷ đồng), tài sản cố định (hơn 3,991 tỷ đồng) và hàng tồn kho (hơn 3,302 tỷ đồng).

Tại thời điểm này, nợ phải trả của VGC tăng 14% so hồi đầu năm, trong đó khoản vay nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn tăng lần lượt 11% và 3%, ghi nhận giá trị lần lượt gần 1,588 tỷ đồng và 695 tỷ đồng.

Cho 6 tháng cuối năm 2019, VGC đặt kế hoạch doanh thu đạt 5,883 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đặt ra gần 517 tỷ đồng. Về công tác sử dụng vốn, VGC dự kiến chi ra 1,690 tỷ đồng thực hiện đầu tư.

Công ty tập trung đầu tư vào các dự án trọng điểm đang triển khai như 2 dự án tại CTCP Đáp Cầu; dự án Nhà máy chế biến nguyên liệu (CTCP Sứ Viglacera Thanh Trì); các dự án đầu tư chiều sâu tại các đơn vị như đầu tư sản xuất colorbody (CP Tiên Sơn), đầu tư các hệ thống băng đổ rót áp lực cao (Công ty Sứ Mỹ Xuân, CP Việt Trì).

Minh Nhật

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang