VIX: Ngày 05/07/2019 IBSC đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để kiểm toán các BCTC năm 2019 cho IBSC

05-07-2019 14:38:00+07:00
05/07/2019 14:38 0
  •  

VIX: Ngày 05/07/2019 IBSC đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để kiểm toán các BCTC năm 2019 cho IBSC

.

Tài liệu đính kèm:
1.VIX_2019.7.5_a2d8998_IBSC_CVCBTT_kyhopdongKiemtoanBCTC_2019_signed.pdf
2.VIX_2019.7.5_c4f5106_IBSC_NQ11_HDQT_thongqualuachon_congtykiemtoanBCTC_2019_signed.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang