VJC: Thông báo giao dịch mua lại cổ phiếu

19/07/2019 16:000
  •  

VJC: Thông báo giao dịch mua lại cổ phiếu

Công ty Cổ phần Hàng không VietJet thông báo giao dịch mua lại cổ phiếu như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190719_20190719 - VJC - CBTT ve viec mua CPQ.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang