VNDS: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

10/07/2019 14:570
  •  

VNDS: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vndirect thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190710_20190710 VNDS_BC thay doi CPLH thang 6.2019.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang