VNM ETF lại hút vốn

31/07/2019 08:004
  •  

VNM ETF lại hút vốn

Trong giai đoạn ngày 22-26/07/2019, số liệu từ IndexUniverse cho thấy 2.45 triệu USD đã được bơm vào VanEck Vectors Vietnam ETF sau một tuần yên ắng.

Lượng vốn trên được bơm phân bổ trong hai ngày thứ Ba (23/07) và thứ Tư (24/07), lần lượt với số vốn là 1.63 triệu USD và 0.82 triệu USD. Nhờ đó, tổng lượng vốn hút vào từ đầu năm đến nay đã tăng lên 126.47 triệu USD, riêng trong quý 2/2019 là 63.2 triệu USD.

Xu hướng dòng vốn tại VNM ETF từ ngày 22-26/07/2019
Xu hướng dòng vốn tại VNM ETF từ đầu năm 2019 đến nay

Tại ngày 26/07/2019, tổng giá trị tài sản ròng của VanEck Vectors Vietnam ETF ở mức 479.5 triệu USD, cao hơn khoảng 4.6 triệu USD so với cuối tuần trước. Giá trị tài sản ròng (NAV) và giá chứng chỉ quỹ lại cao hơn so với tuần trước, ghi nhận 16.42 USD/ccq và 16.51 USD/ccq.

Tính từ đầu năm đến nay, giá chứng chỉ quỹ VNM ETF đã tăng 11.25%, dựa trên số liệu từ CNNMoney.

Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 29/07/2019 là 29.2 triệu đơn vị.

Diễn biến VanEck Vectors Vietnam ETF từ ngày 20-26/07/2019

Dung Vũ

Fili

×
vietstock logo
Về đầu trang