VRC: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

16/07/2019 11:160
  •  

VRC: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC thông báo Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190716_20190716 - VRC - NQHDQT ve viec bo nhiem nguoi phu trach QTCT.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang