ATG lỗ sâu sau soát xét báo cáo bán niên

17-08-2019 10:09:02+07:00
17/08/2019 10:09 0
  •  

ATG lỗ sâu sau soát xét báo cáo bán niên

Theo báo cáo tài chính tự lập, sau 6 tháng đầu năm 2019, CTCP An Trường An (HOSE: ATG) ghi nhận kết quả lỗ hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả soát xét lại cho con số lỗ lên tới gần 17 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đơn vị kiểm toán cũng đưa ra ý kiến nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục.

Theo báo cáo tự lập, ATG không có doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính trong nửa đầu năm 2019. Bên cạnh đó, chi phí tài chính ghi nhận ở mức gần 570 triệu đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 444 triệu đồng. Theo đó Công ty lỗ kinh doanh hơn 1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo báo cáo soát xét bán niên, con số cho khoản chi phí quản lý doanh nghiệp thể hiện lên tới hơn 16.8 tỷ đồng. Giải trình điều này, phía ATG cho biết do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được giao khoán cả chi phí lẫn doanh thu (như các dịch vụ nhà hàng, tiệc cưới…) nên kiểm toán không đưa vào doanh thu của Công ty. Được biết, khoản chênh lệch được trích dự phòng phải thu của các khách hàng chưa thu hồi được công nợ. Như vậy, con số lỗ trong kỳ của ATG lên tới gần 17 tỷ đồng.

Mặc dù không đưa ra ý kiến ngoại trừ, nhưng kiểm toán lưu ý rằng ATG tiếp tục lỗ lũy kế đến ngày 30/06/2019 là gần 28 tỷ đồng. Phía kiểm toán cho rằng tồn tại các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty trong 12 tháng tới.

Tính tại thời điểm 30/06/2019, ATG có tài sản ngắn hạn gần 158 tỷ đồng, giảm không đáng kể so với hồi đầu năm và chủ yếu nằm ở các khoản phải thu ngắn hạn. Đáng chú ý, khoản mục hàng tồn kho của Công ty này vẫn tiếp tục “trống trơn”.

Duy Na

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang