BKC: Chấm dứt hoạt động dự án nhà máy nước khoáng AVA

26-08-2019 15:11:00+07:00
26/08/2019 15:11 0
  •  

BKC: Chấm dứt hoạt động dự án nhà máy nước khoáng AVA

.

Tài liệu đính kèm:
1.BKC_2019.8.26_c6e9c67_06.NQ_V.v_cham_dut_hoat_dong_cua_du_an_dau_tu_Nha_may_nuoc_khoang_AVA..pdf

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang