BTP: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2019

19/08/2019 15:240
  •  

BTP: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2019

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190819_20190819 - BTP - CBTT ky ket hop dong kiem toan 2019.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang