Cadivi tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2019 tỷ lệ 25%

21-08-2019 15:52:16+07:00
21/08/2019 15:52 0
  •  

Cadivi tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2019 tỷ lệ 25% 

Vừa qua, HĐQT của CTCP Dây cáp điện Việt Nam (Cadivi: HOSE: CAV) đã thông qua Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2019 với tỷ lệ 25%.

Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức là 06/09/2019, ngày bắt đầu trả cổ tức là ngày 20/09/2019.  Với lượng cổ phiếu đang lưu hành là 57.6 triệu cp, ước tính, CAV sẽ chi ra 144 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Theo kế hoạch được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 vừa qua, CAV sẽ chi cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 với tỷ lệ 50%.

Về mặt hoạt động kinh doanh, năm 2019, CAV đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 8,900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 479 tỷ đồng. Trong nửa đầu năm, Công ty đã thực hiện được 4,171.7 tỷ đồng doanh thu và 304 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Tương ứng, thực hiện được gần 47% kế hoạch doanh thu và hơn 63% kế hoạch lợi nhuận.

Kết quả kinh doanh và tình hình trả cổ tức các năm của CAV
Đvt: Tỷ đồng

Đông Tư

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang