CMBB1901: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm CMBB1901

29-08-2019 10:20:00+07:00
29/08/2019 10:20 0
  •  

CMBB1901: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm CMBB1901

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm CMBB1901 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190829_20190829 - CMBB1901 - QD huy niem yet.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang