CMBB1901: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn chứng quyền MBB/3M/SSI/C/EU/Cash-01

30-08-2019 17:43:00+07:00
30/08/2019 17:43 0
  •  

CMBB1901: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn chứng quyền MBB/3M/SSI/C/EU/Cash-01

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn chứng quyền MBB/3M/SSI/C/EU/Cash-01 (mã CK: CMBB1901) của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190830_20190830 - CMBB1901 - TB ngay dkcc de thuc hien quyen do dao han.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang