Đánh giá lại giá trị vốn Nhà nước tại Bệnh viện Giao thông Vận tải, tỷ lệ sở hữu của T&T giảm quá nửa

28-08-2019 10:34:26+07:00
28/08/2019 10:34 0
  •  

Đánh giá lại giá trị vốn Nhà nước tại Bệnh viện Giao thông Vận tải, tỷ lệ sở hữu của T&T giảm quá nửa

Tỷ lệ sở hữu của CTCP Tập đoàn T&T tại CTCP Bệnh viện Giao thông Vận tải (Bệnh viện GTVT) giảm hơn quá nửa, sau khi giá trị của phần vốn Nhà nước được xác định lại.

Bệnh viện Giao thông Vận tải. Nguồn: Internet

Theo báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn vừa công bố của Bệnh viện GTVT, tỷ lệ sở hữu của T&T tại đây giảm từ 51.43% xuống còn xấp xỉ 22%.

Thay đổi này là do vốn chủ sở hữu của Bệnh viện GTVT được điều chỉnh tăng thêm hơn 223 tỷ đồng do xác định lại giá trị vốn Nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần của Bệnh viện GTVT. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 05/01/2016.

Thông tin công bố cũng nêu rõ Bệnh viện GTVT cần bổ sung thủ tục tăng vốn điều lệ từ 168 tỷ đồng lên mức hơn 391 tỷ đồng. Theo đó, phía cổ đông Nhà nước là Bộ Giao thông Vận tải dự kiến sẽ tăng lượng cổ phiếu nắm giữ tại Bệnh viện GTVT thêm hơn 22.3 triệu cp (từ khoảng 5.5 triệu cp lên hơn 27.8 triệu cp). Như vậy, tỷ lệ sở hữu của Bộ Giao thông Vận tải là 71.13% sau khi thực hiện điều chỉnh.

Thừa Vân

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang