DDN: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 2,021,812 cổ phiếu

12-08-2019 15:14:00+07:00
12/08/2019 15:14 0
  •  

DDN: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 2,021,812 cổ phiếu

Tài liệu đính kèm:
1.DDN_2019.8.12_85d5ef6_899tb_20190809_1_1.PDF

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang