DID: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận trên báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2019 chênh lệch quá 10% so với bán niên năm 2018

22/08/2019 14:030
  •  

DID: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận trên báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2019 chênh lệch quá 10% so với bán niên năm 2018

.

Tài liệu đính kèm:
1.DID_2019.8.22_816bef5_GT_CL_QUA_10_BCBN.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang