logo

HAG nói gì về hàng loạt ý kiến ngoại trừ của kiểm toán?

30-08-2019 13:32:02+07:00
30/08/2019 13:32 1
  •  

HAG nói gì về hàng loạt ý kiến ngoại trừ của kiểm toán?

Mới đây, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) công bố BCTC hợp nhất nửa đầu năm 2019 với hàng loạt ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên. Theo đánh giá của kiểm toán, Công ty có nguy cơ lỗ thêm 491 tỷ đồng nếu hạch toán đúng.

Trong báo cáo soát xét bán niên 2019 của HAG, kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với việc đánh giá khả năng thu hồi tổng các khoản phải thu ngắn và dài hạn tồn đọng tới hơn 2,548 tỷ đồng. Giải trình về vấn đề này, HAG cho biết chủ yếu do các bên liên quan này đang vận hành nhiều dự án kinh doanh khá đa dạng như bất động sản, trồng trọt, chăn nuôi đối với khối tài sản đa dạng, trong đó nhiều dự án đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản nên chưa tạo ra lợi nhuận và dòng tiền thặng dư.

HAG cho biết rất khó khăn cho việc xác định giá trị tài sản và dòng tiền trả nợ của các đơn vị liên quan đến các khoản công nợ của Công ty. HAG bày tỏ quan điểm khi các dự án kinh doanh của các bên liên quan đi vào vận hành thương mại và có lợi nhuận thì việc đánh giá khả năng thu hồi các khoản nợ phải thu sẽ trở nên dễ dàng hơn và kiểm toán viên sẽ có đủ thông tin để đưa ra ý kiến chấp nhận toàn bộ.

Bên cạnh đó, kiểm toán viên cũng đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến việc ghi nhận một số khoản thu nhập khác từ việc hoàn nhập chi phí dự phòng liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN) đã được trích lập vào BCTC hợp nhất của các năm trước lũy kế đến ngày 31/12/2018 với tổng số tiền hơn 335 tỷ đồng. Vấn đề này liên quan đến Nghị định 20 của Chính phủ, quy định về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp.

Về việc không ghi nhận thêm chi phí dự phòng liên quan đến chi phí thuế với số tiền hơn 155 tỷ đồng, đại diện HAG cho biết, do Nghị định 20 còn nhiều điểm bất hợp lý, có nhiều cách hiểu khác nhau gây khó khăn trong việc áp dụng trong thực tiễn và chưa đúng bản chất của Nghị định là chống chuyển giá. Do đó, về vấn đề này phía HAG cho biết Ban Giám đốc vẫn đang trao đổi và kiến nghị với Kiểm toán Nhà nước, Tổng Cục Thuế, Bộ Tài Chính và Văn phòng Chính phủ xem xét việc điều chỉnh hay thay đổi Nghị định 20.

*Nếu hạch toán theo ý kiến kiểm toán, HAG có thể lỗ thêm 491 tỷ đồng

Đông Phong

Fili

×
vietstock logo
Về đầu trang