HPI: Giang Ngọc Phương - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 4,000 CP

13/08/2019 11:290
  •  

HPI: Giang Ngọc Phương - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 4,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Giang Ngọc Phương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: HPI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7,000 CP (tỷ lệ 0.01%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4,000 CP
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/08/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/08/2019.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang