Không báo cáo tài liệu, Vàng Agribank Việt Nam bị phạt 85 triệu đồng

15/08/2019 09:541
  •  

Không báo cáo tài liệu, Vàng Agribank Việt Nam bị phạt 85 triệu đồng

Ngày 14/08/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty Vàng Agribank Việt Nam - CTCP (OTC: VangAgribank).

Theo đó, VangAgribank bị phạt tiền 85 triệu đồng vì đã không báo cáo UBCKNN các tài liệu như:

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

- Báo cáo thường niên năm 2018;

- Nghị quyết và tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2019;

- Báo cáo tài chính (quý 3, 4, bán niên năm 2017; quý 1, 2, 3, 4, bán niên năm 2018 và quý 1/2019).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 14/08/2019.

Minh Nhật

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang