Nhà máy In tiền Quốc gia lên tiếng về khoản lỗ nửa đầu năm 2019

18-08-2019 21:37:40+07:00
18/08/2019 21:37 0
  •  

Nhà máy In tiền Quốc gia lên tiếng về khoản lỗ nửa đầu năm 2019

Ngày 18/08/2019, Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông cáo báo chí liên quan tới kết quả hoạt động kinh doanh sau 6 tháng đầu năm 2019 của Nhà máy.

* Nhà máy in tiền Quốc gia lỗ ròng hơn 11 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2019

Theo đó, Nhà máy In tiền Quốc gia là công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ và ngành nghề kinh doanh duy nhất hiện nay là in, đúc tiền. Nhà máy là doanh nghiệp công ích, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận và Bộ Tài chính, NHNN không giao chỉ tiêu lợi nhuận đối với Nhà máy.

Đồng thời, số lượng, doanh thu và chi phí từ hoạt động in đúc tiền của Nhà máy là hoàn toàn phụ thuộc vào cung cầu tiền mặt trong nền kinh tế, việc điều hành chính sách tiền tệ và theo đúng kế hoạch do Thống đốc NHNN giao.

Là đơn vị sản xuất cung cấp sản phẩm, dịch vụ công, Nhà máy thực hiện cơ chế quyết toán giá với Nhà nước. Theo đó, toàn bộ các chi phí sản xuất có liên quan được tập hợp, trình NHNN và Bộ Tài chính duyệt quyết toán giá sau khi kết thúc năm tài chính. Do đó, kết quả chênh lệch thu chi giữa kỳ chỉ là số liệu tạm tính, không thể hiện đầy đủ tình hình hoạt động của Nhà máy.

Kết lại, Nhà máy vẫn đang hoạt động ổn định, theo đúng mục tiêu, kế hoạch giao nộp sản phẩm được NHNN giao. Những năm gần đây, Nhà máy luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất được giao và đều được xếp loại A.

Nửa đầu năm 2019, Nhà máy In tiền Quốc gia báo lỗ ròng hơn 11 tỷ đồng. Cùng kỳ năm trước, Nhà máy lãi ròng hơn 60 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 6/2019, tổng tài sản của Nhà máy đạt hơn 2,266 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm.

Yến Chi

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang