OGC tiếp tục đăng ký mua 6.8 triệu cp OCH

19-08-2019 13:25:51+07:00
19/08/2019 13:25 0
  •  

OGC tiếp tục đăng ký mua 6.8 triệu cp OCH

Từ 20/08-16/09/2019, CTCP Tập đoàn Đại Dương (HOSE: OGC) đăng ký mua 6.8 triệu cp CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (HNX: OCH).

Trức đó, từ 18/06-10/07/2019, OGC chỉ mua được 2 triệu cp OCH trong tổng số đăng ký mua 3 triệu cp do chưa tìm được mức giá phù hợp.

Thông tin chi tiết:

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Tập đoàn Đại Dương
- Mã chứng khoán: OCH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 112,998,900 CP (tỷ lệ 56.5%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Hương Nga
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Trưởng Ban kiểm soát
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thành Trung
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 42,000 CP (tỷ lệ 0.02%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Dung
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Vũ Xuân Dương
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Kế toán trưởng
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 6,800,000 CP
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 20/08/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 16/09/2019.

Phương Châu

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang