PVR thoát lỗ nhờ hoàn nhập dự phòng

07-08-2019 16:38:04+07:00
07/08/2019 16:38 0
  •  

PVR thoát lỗ nhờ hoàn nhập dự phòng

Theo BCTC vừa được công bố, CTCP Đầu tư PVR Hà Nội (UPCoM: PVR) báo lãi ròng hơn 2.2 tỷ đồng trong quý 2/2019. Tuy nhiên, đây là khoản lợi nhuận nhờ việc Công ty thực hiện hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính.

Quý 2/2019, PVR không phát sinh doanh thu. Dù vậy, Công ty vẫn thoát lỗ nhờ thực hiện hạch toán điều chỉnh hoàn nhập dự phòng, liên quan đến việc các chứng khoán đầu tư của PVR tại CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục (EFI), CTCP Đầu tư Thương mại Dầu khí IDICO (PXL) và CTCP Đầu tư PV2 tăng so với thời điểm 31/12/2018. Theo đó, PVR ghi nhận giá trị âm xấp xỉ 3.4 tỷ đồng tại khoản mục chi phí tài chính quý 2/2019.

Dù vậy, PVR cũng thừa nhận các khoản đầu tư góp vốn của Công ty vào đơn vị khác vẫn chưa đem lại hiệu quả. Bên cạnh đó, PVR cũng cho biết các dự án của Công ty chậm tiến độ do gặp khó khăn về nguồn vốn, đây là nguyên nhân khiến PVR lỗ liên tục trong nhiều năm, dòng tiền âm và gánh nhiều khoản công nợ quá hạn… Tính đến thời điểm 30/06/2019, PVR ghi nhận lỗ lũy kế gần 73 tỷ đồng.

Công ty cho biết đang tái cơ cấu lại bộ máy, tập trung tìm kiếm nguồn vốn nhằm đẩy nhanh việc xây dựng Dự án CT10 - 11 Văn Phú - Hà Đông. Đối với Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên (nay đổi tên thành Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì) thì PVR đã tìm được nguồn vốn vay, đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý và triển khai các công việc có liên quan nhằm thực hiện dự án ngay sau khi được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt.

Vào thời điểm cuối quý 2/2019, PVR có tổng nguồn vốn hơn 1,039 tỷ đồng, trong đó gần 475 tỷ đồng là vốn chủ sở hữu. Dư nợ vay tài chính ngắn hạn và dài hạn của Công ty vào thời điểm 30/06/2019 lần lượt là 4 tỷ đồng và hơn 57 tỷ đồng.

Về mặt tài sản, PVR ghi nhận gần 693 tỷ đồng hàng tồn kho liên quan đến Dự án Khu đô thị Văn Phú vào thời điểm cuối quý 2/2019; hơn 64 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang liên quan đến Dự án Khu du lịch quốc tế Tản Viên. Cùng với đó là gần 232 tỷ đồng các khoản đầu tư tài chính, trong đó hơn 205 tỷ đồng liên quan đến CTCP Đầu tư tài chính Phát triển Bình An.

Nguồn: Thuyết minh BCTC quý 2/2019 của PVR

Vào thời điểm cuối quý 2/2019, PVR có 7 cổ đông lớn sở hữu trên 5% cổ phần Công ty. Trong đó, đáng chú ý là CTCP Tập đoàn Đại Dương, CTCP Quản lý Quỹ PVI và Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu.

Nguồn: Thuyết minh BCTC quý 2/2019 của PVR

Thừa Vân

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang