PVS: Lãi sau thuế của công ty mẹ giảm 17 tỷ đồng sau soát xét

21-08-2019 16:49:35+07:00
21/08/2019 16:49 1
  •  

PVS: Lãi sau thuế của công ty mẹ giảm 17 tỷ đồng sau soát xét

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS) vừa công bố BCTC bán niên 2019 công ty mẹ với lãi sau thuế giảm 17 tỷ đồng so với trước soát xét.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 của PVS
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: PVS

Theo đó, trong nửa đầu năm 2019, PVS ghi nhận hơn 2,114 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm gần 36% so với cùng kỳ năm trước. Lãi gộp trong nửa đầu 2019 của PVS đạt gần 126 tỷ đồng, tăng gần 6% so với 6 tháng đầu năm 2018.

So với trước soát xét, lợi nhuận gộp của PVS chênh lệch tăng 8 tỷ đồng trong nửa đầu 2019.

Tổng kết 6 tháng đầu 2019, PVS ghi nhận gần 172 tỷ đồng lãi sau thuế sau soát xét, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, so với số liệu trên BCTC giữa niên độ 2019 trước soát xét, lãi sau thuế của PVS giảm 17 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc chi phí quản lý doanh nghiệp sau soát xét tăng thêm hơn 29 tỷ đồng, tương ứng ghi nhận gần 277 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2019. Biến động chi phí quản lý doanh nghiệp chủ yếu là do Công ty mẹ PVS thực hiện trích bổ sung một số khoản dự phòng liên quan đến công nợ theo quy định.

Đông Phong

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang