REE lên tiếng việc Platinum Victory chào mua công khai hơn 31 triệu cp

22-08-2019 09:26:34+07:00
22/08/2019 09:26 4
  •  

REE lên tiếng việc Platinum Victory chào mua công khai hơn 31 triệu cp

HĐQT Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE) đã có ý kiến về hồ sơ chào mua công khai cổ phiếu REE của Platinum Victory Pte.Ltd.

Ngày 13/08/2019, Platinum Victory gửi hồ sơ đề nghị chào mua công khai đến HĐQT REE. Theo đó, quỹ ngoại này muốn chào mua công khai hơn 31 triệu cp REE, tương ứng 10.11% vốn với giá chào mua là 45,000 đồng/cp.

Nếu chào mua thành công, Platinum Victory sẽ nắm giữ gần 109 triệu cp, tương đương tỷ lệ sở hữu tại REE là 35.01%.

Sau khi xem xét hồ sơ Platinum Victory Pte.Ltd., HĐQT REE cho biết, việc Platinum Victory Pte Ltd., thực hiện thủ tục chào mua công khai cổ phiếu REE để nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 25% nhằm đảm bảo tính minh bạch, đảm bảo quyền lợi cũng như việc tiếp cận thông tin của các cổ đông khi cá nhân/tổ chức muốn thực hiện nâng tỷ lệ sở hữu từ 25% trở lên phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán.

Thứ hai, việc Platinum Victory Pte Ltd. nắm giữ tỷ lệ trên 25% REE sẽ tăng trách nhiệm của quỹ cùng các cổ đông lớn khác đóng góp nhân lực, tài lực, quản trị theo thông lệ tốt nhằm xây dựng REE phát triển ổn định, bền vững, luôn hoàn thành nhiệm vụ cổ đông giao phó.

Tài liệu đính kèm:
20190820_20190820 - REE - Y kien vv Platinum Victory CMCK co phieu REE.pdf

Phương Châu

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang