SBT: Nghị quyết HĐQT về việc bán cổ phiếu quỹ

14/08/2019 15:330
  •  

SBT: Nghị quyết HĐQT về việc bán cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bán cổ phiếu quỹ như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190814_20190814 - SBT - NQ HDQT VV Ban CPQ.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang