logo

SC5 dự kiến trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%

19-08-2019 14:05:14+07:00
19/08/2019 14:05 0
  •  

SC5 dự kiến trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%

Ngày 19/08, HĐQT của CTCP Xây dựng Số 5 (HOSE: SC5) đã thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 10/10/2019.

Cụ thể, SC5 dự kiến thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ thức hiện 20% (01 cổ phiếu được nhận 2,000 đồng).

Theo đó thời gian thanh toán khoản cổ tức trên dự kiến vào ngày 10/10/2019 (ngày giao dịch không hưởng quyền rơi vào ngày 09/10/2019). Cổ đông đăng ký dánh sách nhận cổ tức cuối cùng vào ngày 10/09/2019.

Về kết quả kinh doanh năm 2018, SC5 ghi nhận doanh thu gần 2,597 tỷ đồng, tăng 32%; lãi ròng gần 40 tỷ đồng, giảm gần 34% so với kết quả năm 2017 do chênh lệch khoản lợi nhuận khác.

Theo báo cáo tài chính soát xét, doanh thu của SC5 trong nửa đầu năm 2019 đạt hơn 1,308 tỷ đồng tăng gần 45%; trong đó doanh thu hợp đồng xây dựng chiếm hơn 1,035 tỷ đồng, tăng 25% so cùng kỳ. Theo đó, Công ty lãi ròng hơn 26 tỷ đồng, tăng gần 62% so với kết quả cùng kỳ năm 2018.

Duy Na

Fili

×
vietstock logo
Về đầu trang