SP2 có thể lỗ thêm 27 tỷ đồng nếu hạch toán theo ý kiến của kiểm toán

14-08-2019 14:37:24+07:00
14/08/2019 14:37 2
  •  

SP2 có thể lỗ thêm 27 tỷ đồng nếu hạch toán theo ý kiến của kiểm toán

CTCP Thủy điện Sử Pán 2 (UPCoM: SP2) vừa công bố BCTC bán niên 2019 sau soát xét. Theo ý kiến của đơn vị kiểm toán, nếu hạch toán đầy đủ một số khoản mục chi phí, SP2 sẽ lỗ tới 40 tỷ đồng thay vì khoản lỗ 13 tỷ đồng mà Công ty đã trình bày trên BCTC quý 2/2019 tự lập.

Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2019 của SP2
Đvt: Đồng
Nguồn: BCTC nửa niên độ 2019 của SP2

Hàng loạt những ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên

BCTC bán niên 2019 của SP2 nhận hàng loạt ý kiến ngoại trừ đối với BCTC bán niên 2019 của SP2. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, tại thời điểm 30/06/2019, khoản nợ phải thu của CTCP Đầu tư GX Sa Pa là 9.2 tỷ đồng, và nợ phải trả của CTCP Sông Đà 702 là hơn 25.4 tỷ đồng có liên quan đến một vụ kiện dân sự mà SP2 là chủ thể. Tuy nhiên, do hạn chế phạm vi kiểm toán từ phía SP2, kiểm toán viên không được cung cấp hồ sơ về vụ án dân sự này và không thể thực hiện thủ tục gửi thư xác nhận đến 2 đối tượng nêu trên. Do đó, đơn vị kiểm toán không đưa ra ý kiến về khoản nợ nêu trên cũng như ảnh hưởng của vụ kiện đến các khoản mục khác của BCTC giữa niên độ 2019 của SP2.

Thứ hai, giá trị bị cắt giảm khi quyết toán công trình thủy điện Sử Pán 2 là hơn 903 triệu đồng mà SP2 xác định sẽ thu lại của các nhà thầu, hiện đang theo dõi ở khoản mục “Phải thu khác”. Tuy nhiên, đến thời điểm kiểm toán SP2 vẫn chưa xác định được đối tượng nợ và số tiền phải thu cụ thể của từng đối tượng. Do đó, đơn vị kiểm toán không đủ cơ sở để đưa ra ý kiến kiểm toán với khoản nợ này.

Thứ ba, dự án thủy điện Nậm Củn, Lào Cai của SP2 đã được thanh lý vào năm 2016. Tuy nhiên, khoản lỗ phát sinh từ giao dịch thanh lý này gần 15 tỷ đồng chưa được ghi nhận vào kết quả kinh doanh năm 2016 mà hiện phản ánh tại mục “Phải thu ngắn hạn khác” là không phù hợp với quy định.

Bên cạnh đó, chi phí đầu tư xây dựng các dự án thủy điện Sử Pán 1 và dự án Thủy điện tại Văn Bàn hiện ghi nhận tại khoản mục “Chi phí xây dựng cơ bản dở dang” của BCTC 6 tháng đầu 2019 của SP2 là gần 6 tỷ đồng. Phía kiểm toán cho biết đây là 2 dự án đã bị chấm dứt hoạt động theo công văn của tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại SP2 vẫn chưa ghi nhận giá trị tổn thất của 2 dự án nêu trên vào BCTC 6 tháng đầu năm 2019.

Thứ tư, SP2 chưa trích lập sự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định của Bộ tài chính. Nếu hạch toán đúng theo quy định, số dự phòng cần trích lập bổ sung là hơn 21 tỷ đồng.

Như vậy, đơn vị kiểm toán kết luận nếu SP2 hạch toán đầy đủ các khoản mục đã kể trên vào BCTC bán niên 2019 thì SP2 sẽ lỗ hơn 40 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2019 chứ không phải lỗ hơn 13 tỷ đồng như đã trình bày trong BCTC trước kiểm toán. Bên cạnh đó, khoản mục “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” trên Bảng cân đối kế toán giữa niên độ tại ngày 30/06/2019 sẽ ghi âm hơn 329 tỷ đồng thay vì ghi âm hơn 287 tỷ đồng như đã trình bày trên BCTC trước kiểm toán.

Cổ phiếu SP2 thuộc diện bị kiểm soát

Diễn biến giá cổ phiếu SP2 trong 1 năm trở lại đây

Trên sàn UPCoM, cổ phiếu SP2 đang ở mức giá 5,900 đồng/cp (14/08/2019) và đang thuộc diện bị kiểm soát. Trong 1 tuần vừa qua, giá cổ phiếu SP2 tăng hơn 13% với khối lượng giao dịch bình quân chỉ 17 cp/phiên. Khối lượng giao dịch bình quân trong 1 tháng của SP2 cũng chỉ đạt 9 cp/phiên.

Đông Phong

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang