TAP: Lương Minh Nhựt - Chủ tịch HĐQT - đã mua 8,800 CP

28/08/2019 08:000
  •  

TAP: Lương Minh Nhựt - Chủ tịch HĐQT - đã mua 8,800 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lương Minh Nhựt
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: TAP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 37,650 CP (tỷ lệ 2.66%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 8,800 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 8,800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 46,450 CP (tỷ lệ 3.28%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 22/08/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 26/08/2019.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang