TAP: Nguyễn Thị Hồng Vy - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 18,800 CP

28/08/2019 08:010
  •  

TAP: Nguyễn Thị Hồng Vy - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 18,800 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hồng Vy
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: TAP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 46,750 CP (tỷ lệ 3.3%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 18,800 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 18,800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 65,550 CP (tỷ lệ 4.63%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 22/08/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 26/08/2019.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang