Thị trường chứng quyền 06/08/2019: Tình hình không quá bi quan

05-08-2019 19:30:00+07:00
05/08/2019 19:30 1
  •  

Thị trường chứng quyền 06/08/2019: Tình hình không quá bi quan

Thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 05/08/2019 có diễn biến khá đồng thuận với chứng khoán cơ sở. Khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch cải thiện đáng kể. Khối ngoại mua ròng trở lại.

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN

Thị trường chứng quyền có diễn biến khá đồng thuận với diễn biến chứng khoán cơ sở trong phiên giao dịch ngày 05/08/2019. Nhóm chứng quyền có chứng khoán cơ sở là FPTMWG là những chứng quyền tăng giá trong hôm nay.

Khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch tăng mạnh tăng đột biến trong phiên giao dịch ngày 05/08/2019. Khối ngoại mua ròng trở trong phiên hôm nay với khối lượng chứng quyền mua vào lên đến 350,430 đơn vị.

Trong phiên giao dịch ngày 05/08/2019, hai chứng quyền CMWG1903CMWG1904 lần lượt là hai chứng quyền có khối lượng giao dịch cao nhất và giá trị giao dịch cao nhất hiện nay.

Nguồn: VietstockFinance

II. ĐỊNH GIÁ CÁC CHỨNG QUYỀN

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 06/08/2019, khung giá hợp lý của các chứng quyền đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại chứng quyền.

Các chứng quyền CHPG1903CMWG1901 là hai mã chứng quyền được định giá hấp dẫn nhất hiện nay.

Giá của cổ phiếu MWG đi ngược xu hướng của thị trường cơ sở trong phiên giao dịch hôm nay. Điều này giúp các chứng quyền có chứng khoán cơ sở là MWG thu hút nhà đầu tư hơn.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FiLi

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang