TKU: Giải trình chênh lệch lợi nhuận 6 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước

22/08/2019 16:460
  •  

TKU: Giải trình chênh lệch lợi nhuận 6 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước

.

Tài liệu đính kèm:
1.TKU_2019.8.22_084f344_GIAI_TRINH_CHENH_LECH_LOI_NHUAN_6_THANG_NAM_2019.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang