×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

TNA: Giải trình chênh lệch LNST BCTC riêng soát xét 6 tháng năm 2019

16/08/2019 15:530

TNA: Giải trình chênh lệch LNST BCTC riêng soát xét 6 tháng năm 2019

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam giải trình chênh lệch LNST BCTC riêng soát xét 6 tháng năm 2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190816_20190816 - TNA - Giai trinh chenh lech LNST tai BCTC Rieng SX 6T.2019.pdf

HOSE

Về đầu trang