TRS: Nghị quyết HĐQT : Thông qua tiêu chuẩn, danh sách Cán bộ nhân viên được thưởng cổ phiếu trong đợt phát hành theo chương trình lựa chọn NLĐ năm 2019 và triển khai phát hành cổ phiếu.

07/08/2019 11:090
  •  

TRS: Nghị quyết HĐQT : Thông qua tiêu chuẩn, danh sách Cán bộ nhân viên được thưởng cổ phiếu trong đợt phát hành theo chương trình lựa chọn NLĐ năm 2019 và triển khai phát hành cổ phiếu.

.

Tài liệu đính kèm:
1.TRS_2019.8.7_be43418_04.2019.NQ.HDQT.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang