Ủy ban quản lý vốn chậm xử lý đề nghị của doanh nghiệp

12/08/2019 08:160
  •  

Ủy ban quản lý vốn chậm xử lý đề nghị của doanh nghiệp

Đáng chú ý là tình trạng một số công việc xử lý còn chậm, trong đó có việc xem xét, quyết định theo thẩm quyền đối với các đề nghị của tập đoàn, tổng công ty.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp mới đây của Thường trực Chính phủ về tháo gỡ vướng mắc, khó khăn và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (gọi tắt là ủy ban).

Đánh giá tình hình hoạt động của ủy ban, Thủ tướng dù biểu dương những nỗ lực, cố gắng của ủy ban và 19 doanh nghiệp (DN) lớn thuộc ủy ban song cũng cho rằng còn có những tồn tại. Đáng chú ý là tình trạng một số công việc xử lý còn chậm, trong đó có việc xem xét, quyết định theo thẩm quyền đối với các đề nghị của tập đoàn, tổng công ty. Công tác phối hợp với các bộ ngành, cơ quan liên quan chưa chặt chẽ; việc tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình hoạt động còn lúng túng.

Thủ tướng yêu cầu ủy ban cần chủ động hơn, đổi mới cách làm, vận dụng sáng tạo, đúng quy định của pháp luật, phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan; tạo môi trường phát triển thuận lợi hơn cho DN trong cơ chế thị trường. Ủy ban cần kịp thời giải quyết các kiến nghị, vướng mắc khó khăn của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, không để cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của DN; xây dựng mô hình quản trị DN hiện đại, phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế. Kiện toàn hệ thống kiểm soát nội bộ, kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm, lợi ích nhóm, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, tiêu cực, tham nhũng.

Thủ tướng lưu ý ủy ban cần cơ cấu lại nguồn lực, vốn đầu tư để tập trung vào những lĩnh vực then chốt, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội mà các thành phần kinh tế khác không đầu tư; các lĩnh vực khoa học công nghệ, các lĩnh vực mang tầm chiến lược, có tính lan tỏa, dẫn dắt, định hướng xây dựng nền kinh tế tri thức...

Chí Hiếu

Thanh niên

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang