VET: Công bố thông tin về việc từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm Soát - Thành viên Ban Kiểm Soát của bà Võ Thanh Thùy Trang kể từ ngày 22/8/2019.

20-08-2019 16:51:00+07:00
20/08/2019 16:51 0
  •  

VET: Công bố thông tin về việc từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm Soát - Thành viên Ban Kiểm Soát của bà Võ Thanh Thùy Trang kể từ ngày 22/8/2019.

.

Tài liệu đính kèm:
1.VET_2019.8.20_8cec746_CBTT_tu_nhiem_Truong_BKS_cua_Trang_signed.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang