Vì sao lãi ròng 6 tháng của KSV sau soát xét gấp 16 lần trước đó?

22-08-2019 13:38:00+07:00
22/08/2019 13:38 0
  •  

Vì sao lãi ròng 6 tháng của KSV sau soát xét gấp 16 lần trước đó?

Trong báo cáo tự lập, Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP (UPCoM: KSV) ghi nhận kết quả lãi ròng 6 tháng chỉ hơn 1.4 tỷ đồng. Tuy nhiên theo kết quả soát xét của kiểm toán, con số này tăng lên đến hơn 23 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 của KSV
Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: KSV

Phía KSV cho biết, sau kiểm toán, Công ty mẹ điều chỉnh giảm khoản tạm hạch toán cổ tức năm 2018 thu được từ CTCP Kim loại màu Thái Nguyên hơn 32 tỷ đồng do chưa có đủ cơ sở ghi nhận; đồng thời, điều chỉnh giảm giá thành tương ứng, trích lập bổ sung dự phòng đầu tư tài chính tại CTCP Gang Thép Cao Bằng do Công ty này lỗ thêm sau kiểm toán nên lợi nhuận của Công ty mẹ giảm 244 triệu đồng.

Theo đó, khoản cổ tức nhận được từ CTCP Kim loại màu Thái Nguyên theo số liệu trước kiểm toán sẽ được điều chỉnh giảm vào kết quả SXKD khi hợp nhất BCTC. Do sau kiểm toán không phát sinh khoản điều chỉnh giảm này trên BCTC hợp nhất, lợi nhuận sau thuế (LNST) hợp nhất tăng lên hơn 32 tỷ đồng.

Mặt khác, sau kiểm toán, Công ty Gang Thép Cao Bằng phát sinh khoản trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, làm giảm LNST hợp nhất hơn 1.2 tỷ đồng; các bút toán điều chỉnh trên báo cáo hợp nhất làm giảm LNST hợp nhất gần 9.6 tỷ đồng.

Theo đó, Công ty này lãi ròng hơn 23 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2019, tăng gần 22 tỷ đồng tương đương gấp hơn 16 lần kết quả trong BCTC tự lập trước đó.

Duy Na

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang