BIDV đã mua lại 7,300 tỷ đồng trái phiếu năm 2014

30-09-2019 16:49:55+07:00
30/09/2019 16:49 0
  •  

BIDV đã mua lại 7,300 tỷ đồng trái phiếu năm 2014

Tính từ đầu năm 2019 đến nay, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID) đã mua lại toàn bộ 7,300 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn phát hành trong năm 2014.

Ngày 19/09/2019, BIDV thông báo đã thực hiện mua lại toàn bộ 4,000 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn phát hành đợt 2 năm 2014.

Trái phiếu được phát hành vào ngày 19/09/2014, với giá trị 4,000 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm 1 ngày và BIDV có quyền mua lại sau 05 năm.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm hoặc bảo lãnh, được phát hành và thanh toán bằng đồng Việt Nam, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của BIDV.

Trước đó, ngày 08/08/2019, BIDV cũng đã thực hiện mua lại toàn bộ 3,300 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn phát hành đợt 1 năm 2014.

Như vậy trong năm nay, BIDV đã thực hiện mua lại toàn bộ 7,300 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn phát hành trong năm 2014.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang