Bộ đôi HAG - HNG vẫn chưa ra khỏi diện cảnh báo

11-09-2019 09:28:45+07:00
11/09/2019 09:28 0
  •  

Bộ đôi HAG - HNG vẫn chưa ra khỏi diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với bộ đôi HAG - HNG và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với hai cổ phiếu này sau khi có BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2019 của Công ty.

* HAG nói gì về hàng loạt ý kiến ngoại trừ của kiểm toán?

* Nếu hạch toán theo ý kiến kiểm toán, HAG có thể lỗ thêm 491 tỷ đồng

* HNG phản hồi kiểm toán viên: Quy định quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết còn bất hợp lý

Ngày 30/08/2019, HOSE đã nhận được BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2019 của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG). Theo Báo cáo, Công ty lỗ ròng hơn 516.5 tỷ đồng nửa đầu năm 2019 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2019 là hơn 728 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty kiểm toán tiếp tục đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan đến các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn (tồn tại từ BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2017) và thêm ý kiến ngoại trừ liên quan đến thuế thu nhập cá nhân. BCTC còn có ý kiến kiểm toán nhấn mạnh liên quan đến việc Nhóm Công ty đã vi phạm một số điều khoản của các khoản vay và trái phiếu.

Đối với CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG), Theo Báo cáo, lỗ ròng 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty gần 744 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2019 ghi âm hơn 640.5 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty kiểm toán đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp và ý kiến nhấn mạnh liên quan đến việc Nhóm Công ty đã vi phạm một số điều khoản của các khoản vay và trái phiếu.

Như vậy, căn cứ theo BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2019 của hai công ty trên, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là số âm, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty tại 30/06/2019 là số âm, đồng thời Công ty kiểm toán đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo.

Theo đó, Sở tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với bộ đôi HAG - HNG và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với hai cổ phiếu này sau khi có BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2019 của Công ty.

Đông Tư

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang