CFPT1902: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chứng quyền do đáo hạn - Chứng quyền FPT/3M/SSI/C/EU/Cash-01

09-09-2019 17:23:00+07:00
09/09/2019 17:23 0
  •  

CFPT1902: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chứng quyền do đáo hạn - Chứng quyền FPT/3M/SSI/C/EU/Cash-01

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chứng quyền do đáo hạn - Chứng quyền FPT/3M/SSI/C/EU/Cash-01 (mã CK: CFPT1902) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190909_20190909 - CFPT1902 - CBTT ve ngay dkcc de thuc hien quyen do dao han.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang