Coteccons dự chi gần 232 tỷ đồng trả cổ tức năm 2018

05-09-2019 14:13:43+07:00
05/09/2019 14:13 0
  •  

Coteccons dự chi gần 232 tỷ đồng trả cổ tức năm 2018

CTCP Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) vừa có thông báo trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 cho cổ đông trong tháng 10 sắp tới.

Coteccons sẽ thanh toán cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 30% như đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2019. Với gần 77.3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự chi số tiền gần 232 tỷ đồng. Nguồn tiền chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Về hoạt động kinh doanh năm 2019, Coteccons đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 27,000 tỷ đồng, giảm 5.5% so năm 2018. Lợi nhuận hợp nhất đề ra là 1,300 tỷ đồng, giảm gần 14%. Đồng thời, Coteccons sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 30%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, Coteccons đạt doanh thu hơn 10,037 tỷ đồng và lãi ròng gần 313 tỷ đồng, lần lượt giảm 20% và 56% so với nửa đầu năm 2018. Kết quả này của Coteccons cũng chỉ thực hiện được 37% chỉ tiêu doanh thu và 24% kế hoạch lãi cho cả năm 2019.

Minh Nhật

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang