Đến 15/09, ngân sách Nhà nước bội thu 66.5 ngàn tỷ đồng

28-09-2019 09:34:32+07:00
28/09/2019 09:34 3
  •  

Đến 15/09, ngân sách Nhà nước bội thu 66.5 ngàn tỷ đồng

Theo số liệu từ Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 3 và 9 tháng năm 2019 của Tổng cục Thống kê, tiến độ thu ngân sách Nhà nước trong 9 tháng năm 2019 duy trì ổn định, tổng thu ngân sách Nhà nước tính đến 15/09 ước đạt 1,028.7 ngàn tỷ đồng, tổng chi ngân sách ước đạt 962.2 ngàn tỷ đồng. Tức bội thu 66.5 ngàn tỷ đồng.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/9/2019 ước tính đạt 1,028.7 ngàn tỷ đồng, bằng 72.9% dự toán năm, trong đó thu nội địa 824.6 ngàn tỷ đồng, bằng 70.3%; thu từ dầu thô 40.8 ngàn tỷ đồng, bằng 91.5%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 159.8 ngàn tỷ đồng, bằng 84.4%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/9/2019 ước tính đạt 962.2 ngàn tỷ đồng, bằng 58.9% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 691.9 ngàn tỷ đồng, bằng 69.2%; chi đầu tư phát triển 174.3 ngàn tỷ đồng, bằng 40.6%; chi trả nợ lãi 78.6 ngàn tỷ đồng, bằng 63%.

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang