Doanh nghiệp nào chốt quyền cổ tức cuối tháng 9?

22-09-2019 15:00:00+07:00
22/09/2019 15:00 1
  •  

Doanh nghiệp nào chốt quyền cổ tức cuối tháng 9?

Trong tuần 23-27/09, có 16 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ từ 1% đến 30% và 1 doanh nghiệp chốt cổ tức bằng cổ phiếu.

Một số DN chốt quyền cổ tức tuần 23-27/09

Xây dựng Coteccons (Coteccons, HOSE: CTD) sẽ thanh toán cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 30% như đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2019. Với gần 77.3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự chi số tiền gần 232 tỷ đồng. Nguồn tiền chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Năm 2019, Coteccons sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 30%.

CTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam (HNX: QTC) chốt quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 23% trong ngày 27/09 và thời gian thanh toán cổ tức dự kiến trong tháng 11/2019.

QTC là một trong những doanh nghiệp duy trì mức chia cổ tức ổn định. Trong những năm từ 2011-2013, Công ty trả cổ tức khá cao từ 50-55% bằng tiền mặt và từ năm 2014-2018, mức chia cổ tức được duy trì trên dưới 20% bằng tiền mặt.

Năm 2019, QTC dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 18% và kế hoạch kinh doanh với doanh thu 140 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 8.1 tỷ đồng.

Một số doanh nghiệp khác cũng trả cổ tức trên 10% như HTV, TBD, TN1, D11, TA6, DPR.

SAM là doanh nghiệp duy nhất chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu trong tuần cuối tháng 9. Theo đó, SAM dự kiến phát hành gần 7.5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2018, tương ứng với tỷ lệ 100:03. Từ năm 2015 đến nay, SAM luôn trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu thay vì tiền mặt như các năm trước đó.  

Phương Nguyễn

fili

×
vietstock logo
Về đầu trang