HHP: Ngày 26/09/2019, ngày giao dịch đầu tiên 8,000,000 cổ phiếu niêm yết bổ sung

20/09/2019 16:170
  •  

HHP: Ngày 26/09/2019, ngày giao dịch đầu tiên 8,000,000 cổ phiếu niêm yết bổ sung

Tài liệu đính kèm:
1.HHP_2019.9.20_44d18f6_hhp_ngay_gddt_final.jpg

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang