HOSE: Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

11/09/2019 17:390
  •  

HOSE: Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190911_20190911 - HHP - TB nhan hs DKNY.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang