Không có giao dịch tự doanh hợp đồng tương lai TPCP trong tháng 8

05/09/2019 13:090
  •  

Không có giao dịch tự doanh hợp đồng tương lai TPCP trong tháng 8

Trong tháng 8, có 1 mã sản phẩm là VN30F1908 đáo hạn ngày 15/08/2019 và Sở GDCK Hà Nội đã niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế là VN30F2003 vào ngày 16/08/2019. Tại thời điểm cuối tháng 7 có 4 mã hợp đồng được giao dịch là VN30F1909, VN30F1910, VN30F1912 và VN30F2003.

Trong tháng 8/2019, giao dịch trên thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh giảm mạnh so với tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân đạt 77,318 hợp đồng/phiên giảm 22.65% so với tháng trước. Trong đó, phiên giao dịch ngày 01/08/2019 có khối lượng giao dịch cao nhất trong tháng, đạt 126,223 hợp đồng, giảm 23% so với mức cao nhất của tháng 7.

Khối lượng mở (OI) toàn thị trường cũng bị giảm so với các tháng trước. Tại ngày cuối cùng của tháng 8, khối lượng OI của toàn thị trường chỉ còn 17,676  hợp đồng, giảm 14% so với tháng trước, trong đó phiên giao dịch ngày 14/08/2019 có khối lượng OI cao nhất đạt 23,779 hợp đồng.

Nguồn: Sở GDCK Hà Nội

Đối với sản phẩm HĐTL TPCP kỳ hạn 5 năm, TTCK phái sinh tiếp tục ghi nhận sự quan tâm của nhà đầu tư đối với sản phẩm này. Trong tháng 8/2019, có 115 hợp đồng được giao dịch, tăng 15% so với kỳ trước, đáng chú ý, ngày 14/08/2019 đã ghi nhận khối lượng giao dịch nhiều nhất (40 hợp đồng). Khối lượng mở OI cuối tháng 8 là 140 hợp đồng, gấp 2.5 lần so với cuối kỳ trước đó.

Tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước tháng này tăng nhẹ so với tháng trước, chiếm 91.28% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước (bao gồm tự doanh) giảm nhẹ, đạt 8.29%. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 8 giảm so với tháng trước, đạt 14,489 hợp đồng, chiếm 0.43% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Nguồn: Sở GDCK Hà Nội

Các giao dịch sản phẩm HĐTL TPCP kỳ hạn 5 năm đều được thực hiện bởi các nhà đầu tư tổ chức là các ngân hàng và công ty chứng khoán, tuy nhiên, tháng này không có giao dịch tự doanh.

Tại ngày 30/08, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 81,510 tài khoản, tăng 3.71% so với tháng trước.

Đông Tư

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang