Kinh doanh thua lỗ, VST khẳng định vẫn tiếp tục "ra khơi"?

10-09-2019 11:37:00+07:00
10/09/2019 11:37 0
  •  

Kinh doanh thua lỗ, VST khẳng định vẫn tiếp tục "ra khơi"?

CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (UPCoM: VST) tiếp tục bài ca thua lỗ khi kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2019 âm gần 155 tỷ đồng, tăng lỗ 17 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tuy vậy, Công ty vẫn khẳng định sẽ hoạt động liên tục trong thời gian tới.

Kết quả kinh doanh hợp nhất soát xét bán niên 2019 của VST
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: VST

Tổng doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 của VST đạt gần 245 tỷ đồng, giảm gần 18% so với cùng kỳ. Với việc kinh doanh dưới giá vốn, Công ty này lỗ gộp gần 14 tỷ đồng. Trong kỳ, VST ghi nhận sự thu hẹp các khoản các chi phí hoạt động kinh doanh như chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

Tuy nhiên, do Công ty ước tính lãi phạt phải trả các tổ chức tín dụng, đồng thời phát sinh chi phí giải quyết vụ việc tàu VTC Ocean tạm giữ theo yêu cầu phía ngân hàng, khoản chi phí khác tăng 77 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Theo đó, lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, VST lỗ sau thuế gần 155 tỷ đồng, tăng lỗ 17 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Được biết, Công ty này đã lỗ liên tục từ năm 2015 đến nay.

Tại BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2019, phía kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ: “Tại thời điểm 30/06/2019, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn của Công ty là 1,783 tỷ đồng, lỗ lũy kế 1,935 tỷ đồng, chỉ tiêu vốn chủ sở hữu đã bị âm. Đồng thời tại thuyết minh số 19 - Vay, các khoản nợ vay đã quá hạn thanh toán lên tới 733 tỷ đồng của BIDV và ACB. Công ty sẽ chưa thanh toán cho các khoản vay đến hạn trong điều kiện hoạt động bình thường. Thực tế này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.”

Giải trình điều này, phía VST cho biết ĐHĐCĐ năm 2019 của Công ty đã thông qua các biện pháp khắc phục góp phần giảm lỗ và duy trì sản xuất kinh doanh nói chung cũng như đội tàu Vitranschart nói riêng. Trong đó có các biện pháp như tái cơ cấu tài chính, tăng doanh thu, giảm chi phí, tăng cường quản lý kỹ thuật đội tàu… và ban lãnh đạo của VST khẳng định Công ty này vẫn sẽ hoạt động liên tục trong thời gian tới.

Duy Na

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang