Lên kế hoạch muộn cho năm 2019, TN1 đặt mục tiêu lãi ròng tăng 37%

13/09/2019 16:110
  •  

Lên kế hoạch muộn cho năm 2019, TN1 đặt mục tiêu lãi ròng tăng 37%

HĐQT CTCP Thương mại dịch vụ TNS Holdings (HOSE: TN1) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 và phương án chi trả cổ tức năm 2018.

Vừa niêm yết trên sàn HOSE cách đây hơn 3 tháng kể từ ngày 30/05/2019, mãi đến 12/09, HĐQT TN1 mới công bố cụ thể kế hoạch kinh doanh cho năm 2019.

Trong đó, TN1 đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 680 tỷ đồng tăng 32% và lợi nhuận sau thuế đạt 104 tỷ đồng, tăng 37% so với thực hiện được của năm 2018.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2019, TN1 ghi nhận doanh thu đạt gần 269 tỷ đồng và lãi ròng hơn 47 tỷ đồng. Theo đó, TN1 thực hiện được 40% kế hoạch về doanh thu và 45% mục tiêu về lãi ròng.

Đồng thời, HĐQT TN1 cũng quyết định mức chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền cho cổ đông theo tỷ lệ 12% trên mệnh giá (1,200 đồng/cp). Với tỷ lệ này, ước tính TN1 phải chi ra gần 16 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông. Ngày đăng ký cuối cùng vào 27/09/2019 và ngày thanh toán cổ tức vào 28/10/2019.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang